psd1

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 15
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์โรงงาน 2 รายการ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 22
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 27