psd1

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 2
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 2
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 4
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 10
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 1
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 5
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 78
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 148
แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 98
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 160