psd1

ร่วมงาน "ผู้ว่าฯ พาลงแขกเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง"

timeline 20171114 184452

ร่วมงาน "ผู้ว่าฯ พาลงแขกเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง"

           page1    

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายไพรัตน์ รูปคม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงาน "ผู้ว่าฯ พาลงแขกเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง" ณ บ้านฟ้าห่วน ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

120586894