psd1

ร่วมต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "

timeline 20171110 191650

"ร่วมต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ " ในการตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี"

 timeline 20171110 191653

                      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  "ร่วมต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ " ในการตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี" ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894