psd1

"ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการแปลงใหญ่ (รายแปลง) ปีงบประมาณ 2561"

timeline 20171109 162916

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการแปลงใหญ่ (รายแปลง) ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

page

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด "เข้าประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการแปลงใหญ่ (รายแปลง) ปีงบประมาณ 2561" ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

120586894