psd1

"ต้อนรับคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ"

timeline 20171108 204600

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ โดยมีท่านกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจงานงวดที่ 3

 page3

           วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายสำรวย เฉลยบุญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ต้อนรับคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีท่านกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจงานงวดที่ 3

page

 

120586894