psd1

ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ

timeline 20171103 081509

ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ในคณะกรรมการ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" ระดับอำเภอ

 page

                    วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายสำรวย เฉลยบุญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ในคณะกรรมการ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" ระดับอำเภอ  ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894