psd1

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย(พายุเซินกา) ในจังหวัดอุบลราชธานี

Image 972b019

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย(พายุเซินกา) ในจังหวัดอุบลราชธานี...

 11860

                วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว และนายวิทูล ปิยะวงศ์ลาวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย(พายุเซินกา) ในจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับข้าวว่า เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกษตรกรเรื่องการปลูกข้าวหลังน้ำลด โดยชาวนาไม่ควรปลูกข้าวไวต่อช่วงแสงหรือข้าวนาปีหลังน้ำลด เนื่องจากจะทำให้เมล็ดลีบ ไม่ได้คุณภาพ และพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพเหล่านี้ไม่ควรนำพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสงหรือข้าวนาปรังพันธุ์อื่นมาปลูก เนื่องจากจะทำให้มีการปะปนพันธุ์สูญเสียคุณภาพในปีต่อๆไปได้

120586894