psd1

โครงกาาร Smart Farmer ได้ร่วมจัดกิจกรรม "การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว"

Image 5657aa6

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2560  ณ โรงเรียนบ้านแสนคำ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี...

 98601

        เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงกาาร Smart Farmer ได้ร่วมจัดกิจกรรม "การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว" ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2560  ณ โรงเรียนบ้านแสนคำ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

120586894