psd1

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

Image 934aaff

"งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี...

 27760

        เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบดินทร์ จันทร์คำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดคลินิกข้าวให้บริการประชาชน ใน"งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

120586894