psd1

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนเพียงหลวง

7185

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่จัดประชุมดำเนินงาน ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนเพียงหลวง...

270660

             เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายณัฐวุฒิ ปัดอาสา นายกมล เกตุศักดิ์ และนางสาวกนิษฐา โสดาพักต์ เจ้าหน้าที่จ้างเหมา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่จัดประชุมดำเนินงาน ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนเพียงหลวง ณ โรงเรียนเพียงหลวง 12 อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894