psd1

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตข้าว

คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาฯ และแผนกกสิกรรมป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี และเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพ และโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์...

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  นายไพรัตน์ รูปคม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาฯ และแผนกกสิกรรมป่าไม้  แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี โดยรับฟังการบรรยาย เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพ และโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตามลำดับ