psd1

จุดอำนวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทางในช่วงวันหยุดเข้าพรรษา ปี 2559

จุดอำนวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทางในช่วงวันหยุดเข้าพรรษา ปี 2559

            ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีตั้งจุดอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และบริการด้านการเดินทางในวันหยุดเนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาระหว่าง วันที่16-20 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณหน้าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี