psd1

พิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

Image fcb95f7

พิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ...

 16859

       วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายวิทูล ปิยะวงศ์ลาวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี นำคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของข้าว และทรงให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าว ส่งผลให้งานวิจัยและพัฒนาข้าวไทยดำเนินการมาครบ 100 ปี