psd1

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณท่าน้ำวัดหลวง (แม่น้ำมูล)

S 4748475410139

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณท่าน้ำวัดหลวง (แม่น้ำมูล) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 

128592

          วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นายวิทูล ปิยะวงศ์ลาวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์อุบลราชธานี นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณท่าน้ำวัดหลวง (แม่น้ำมูล) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัด เทศบาลนครอุบลราชธานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี และวัดหลวง จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยสัตว์น้ำที่ปล่อยในโอกาสนี้เป็นปลาไทยพื้นถิ่น จำนวน 1,000,084 ตัว
 

120586894