psd1

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2562"

37705

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2562"

 page

                  วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายบดินทร์ จันทร์คำ รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2562" พร้อมด้วยนางสาวนันทภา นามภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวทัศมาลี จันทชัย นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เเก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

120586894