psd1

เข้าร่วมสัมมนาสัมพันธ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 และสัมมนาการบริหารจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์

S 47570951

เข้าร่วมสัมมนาสัมพันธ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 และสัมมนาการบริหารจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์

 page

               วันที่ 2 - 4 เมษายน 2562 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นางศรีวราภรณ์ พรหมวงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวปรีชญา หาญเชิงชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายประดิษฐ์ ต้นแก้ว พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ ส2 นายสุระกิจ ปราบชมภู นักเกษตร พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เข้าร่วมสัมมนาสัมพันธ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 และสัมมนาการบริหารจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอนด์สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

 

120586894