psd1

ร่วมทำบุญตักบาตรตอนเช้า ในเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018)

timeline 20181220 083750

ร่วมทำบุญตักบาตรตอนเช้า ในเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018)

 page

            วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายบดินทร์ จันทร์คำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมทำบุญตักบาตรตอนเช้า ในเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

120586894