psd1

ร่วมประชุมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวของกรมการข้าว​ ครั้งที่​ 2/2561​

timeline 20181113 211103

ร่วมประชุมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวของกรมการข้าว​ ครั้งที่​ 2/2561​

 page

             วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายบดินทร์ จันทร์คำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นางสาวขนัตยา​ ลลิตจรูญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​ และนางศรีวราภรณ์​ พรหมวงศ์​ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวของกรมการข้าว​ ครั้งที่​ 2/2561​ณ​ ห้อง ประชุมศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี​ จังหวัดปทุมธานี

 

120586894