psd1

สำรวจพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าว รอบที่ 1 ปีเพาะปลูก 2561/62 ครั้งที่ 2

timeline 20181101 213603

สำรวจพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าว รอบที่ 1 ปีเพาะปลูก 2561/62 ครั้งที่ 2

 page

                 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายบดินทร์ จันทร์คำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ "สำรวจพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าว รอบที่ 1 ปีเพาะปลูก 2561/62 ครั้งที่ 2" ณ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการการผลิตข้าวได้อย่างถูกต้อง จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดให้มีการสำรวจ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2561 แบ่งเป็น 2 ทีม ในพื้นที่ 10 อำเภอๆ ละ 3 จุด

 

120586894