psd1

ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561 อย่างเป็นทางการ

7957

ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561 อย่างเป็นทางการ

 page

        วันที่ 7-29 ตุลาคม 2561 นายบดินทร์ จันทร์คำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายศุภชัย พาบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์พืช ฤดูฝน ปี 2561 อย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ

 

120586894