psd1

ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูโรงเรียน โรงนา

timeline 20180913 202749

ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูโรงเรียน โรงนา

 page

             วันที่ 13 กันยายน 2561 นายบดินทร์ จันทร์คำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นางสาวนันทภา นามภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูโรงเรียน โรงนา ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13

 

120586894