psd1

เข้าร่วมสัมมนา "ทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าว ของกรมการข้าว"

S 27648026

เข้าร่วมสัมมนา "ทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าว ของกรมการข้าว"

page

               วันที่ 12-14 กันยายน 2561 นายบดินทร์ จันทร์คำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นางบังอร พาบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ,นายฉัตรชัย กองแก้ว นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ,นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ,นางสาวปรีชญา หาญเขิงชัย นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ ,นางสาวทัศมาลี จันทชัย นักวิชาการเกษตร และนายธราดล น้อยวงศ์ พนักงานพิมพ์ ส3 เข้าร่วมสัมมนา "ทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าว ของกรมการข้าว" ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

 

120586894