psd1

เข้าร่วมอบรม"การวิเคราะห์ศักยภาพระบบธุรกิจการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ด้านการตลาดและจัดจำหน่าย"

timeline 20180905 201504

เข้าร่วมอบรม"การวิเคราะห์ศักยภาพระบบธุรกิจการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ด้านการตลาดและจัดจำหน่าย"

 page

          วันที่ 4-6 กันยายน 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ นำโดยนายศุภชัย พาบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายธณัฐชัย นิลไชย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมอบรม"การวิเคราะห์ศักยภาพระบบธุรกิจการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ด้านการตลาดและจัดจำหน่าย" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2561 ณ โรงแรม เอส รัชดา กรุงเทพมหานคร

 

120586894