psd1

ต้อนรับและให้บริการเกษตรกรที่มาใช้บริการศูนย์บริการชาวนา โดยเกษตรกรขอรับคำแนะนำ เอกสาร และพันธุ์แหนแดง

timeline 20180808 001255

ต้อนรับและให้บริการเกษตรกรที่มาใช้บริการศูนย์บริการชาวนา โดยเกษตรกรขอรับคำแนะนำ เอกสาร และพันธุ์แหนแดง

 page

             วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ต้อนรับและให้บริการเกษตรกรที่มาใช้บริการศูนย์บริการชาวนา โดยเกษตรกรขอรับคำแนะนำ เอกสาร และพันธุ์แหนแดง นำไปขยายพันธุ์ในนาข้าว เพื่อลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ณ ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894