psd1

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2561

timeline 20180804 224415

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2561

 page

                วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมงานมากกว่า 300 ราย

 

120586894