psd1

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช

timeline 20180723 231218

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช

 page

             วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายนพรัตน์ อินศร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวทัศมาลี จันทชัย นักวิชาการเกษตร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช ณ กลุ่มผู้ผลิตโคเนื้อ (โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์) บ้านหนองไข่นก หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์การเรียนรู้การผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ (แปลงนางสมพิษ นารัตน์) หมู่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894