psd1

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ระดับภาค ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

timeline 20180605 085144

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ระดับภาค ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

 page

                        วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวม 25 คน เข้าร่วมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ระดับภาค ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย กล่าวรายงาน และในการเสวนาเรื่อง "นั่งหน้าทุ่ง คุยฟุ้งเรื่องนาแปลงใหญ่" ผอ.พัชราภรณ์ ไชโยราช เป็นผู้แทนกรมการข้าวร่วมเสวนา ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

 

120586894