psd1

"รณรงค์ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561"

timeline 20180523 201450

"รณรงค์ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปบงใหญ่) ปี 2561"

 page

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายไพรวรรณ โลหะทิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "รณรงค์ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561" ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านยาง ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ กรมการข้าว

 

120586894