psd1

"มหกรรมเกษตรอินทรีย์ของดี 4 จังหวัด อิสานล่าง 2" (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)

timeline 20180510 213654

"มหกรรมเกษตรอินทรีย์ของดี 4 จังหวัด อิสานล่าง 2" (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)

 page

                         วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ของดี 4 จังหวัด อิสานล่าง 2" (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ) โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ณ ลานอุบลสแควร์ ข้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2561 โดยกลุ่มจัดหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร

 

120586894