psd1

"เข้าประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในกำกับดูแลรองอธิบดีกรมการข้าว"

timeline 20180425 131309

"เข้าประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในกำกับดูแลรองอธิบดีกรมการข้าว"

 page

             วันที่ 24 เมษายน 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี  กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เข้าประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในกำกับดูแลรองอธิบดีกรมการข้าว" โดยมี นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 

120586894