psd1

ต้อนรับนายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ในการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและพปปะเกษตรกร

timeline 20180423 223118

ต้อนรับนายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ในการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและพปปะเกษตรกร

 page

              วันที่ 23 เมษายน 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับนายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ในการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและพปปะเกษตรกร ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894