psd1

สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูฝน ปี 2561

timeline 20180417 193950

สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูฝน ปี 2561

 page

             วันที่ 17 เมษายน 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายไพรวรรณ โลหะทิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายนพรัตน์ อินศร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูฝน ปี 2561 เพื่อจัดทำแปลง ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

 

120586894