psd1

ร่วมการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561

S 13271069

ร่วมการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561

 page

                วันที่ 6 มีนาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายไพรวรรณ โลหะทิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยมีท่านสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการข้าว พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวจากกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

120586894