psd1

ต้อนรับนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

timeline 25610305 205539

ต้อนรับนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

 page

                 วันที่ 5 มีนาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

 

120586894