psd1

ประชุม "คณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี"

timeline 20180212 194948

ประชุม "คณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี"

 page

                วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าประชุม "คณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี" โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894