psd1

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ปี 2561 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0"

timeline 20180209 183724

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ปี 2561 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0"

 page

                   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ปี 2561 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" และนำเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมจัดนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวรายงาน และนายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 10 วัน

 

120586894