psd1

ประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561

timeline 20180205 183955

ประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561

 page

                   วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี มีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

120586894