psd1

เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

page

เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

             วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561ณ ศาลาวัดบ้านสำราญ หมู่ 7 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894