psd1

ร่วมใจตัอนรับ นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีเป็นวันแรก และแสดงความยินดีกับ นายไพรัตน์ รูปคม ซึ่งจะเดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ต่อไป

timeline 20180201 185615

ร่วมใจตัอนรับ นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีเป็นวันแรก และแสดงความยินดีกับ นายไพรัตน์ รูปคม ซึ่งจะเดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ต่อไป

page

              วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมใจตัอนรับ นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีเป็นวันแรก และแสดงความยินดีกับ นายไพรัตน์ รูปคม ซึ่งจะเดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ต่อไป บรรยากาศการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นไปด้วยความชื่นมื่น และเป็นกันเอง

 

120586894