psd1

"งานสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา" ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา

timeline 20180126 193539

"งานสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา" ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา

 page

                           วันที่่ 26 มกราคม 2561 นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา" ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ณ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894