psd1

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี  กรมการข้า  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน  จำนวน 2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า1