psd1

ประชุมบูรณาการคณะทำงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

timeline 20180117 195227

ประชุมบูรณาการคณะทำงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

 page

                             วันที่ 17 มกราคม 2561 นายสำรวย เฉลยบุญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าประชุมบูรณาการคณะทำงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานี บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894