psd1

สัมมนา "เพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"

3093

สัมมนา "เพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"

 page

                      วันที่ 4-6 มกราคม 2561 นายนพรัตน์ อินศร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนา "เพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ณ เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีเจ้าหน้าที่กรมการข้าวจากทั่วประเทศเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 112 คน

 

120586894