psd1

จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 คืนจากสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560

timeline 20171227 153729

"จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 คืนจากสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560"

 page

                                 วันที่่ 27 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 คืนจากสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 ศูนย์ฯ มีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 3 พันธุ์ ประกอบด้วย พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข15 และกข6 รวม 3,900 ตัน มีกำหนดรับซื้อ ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึง 19 มกราคม 2561

 

120586894