psd1

"จัดตั้งจุดบริการประชาชน ภายใต้โครงการเกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม - 7 มกราคม 2561

timeline 20171225 135410

"จัดตั้งจุดบริการประชาชน ภายใต้โครงการเกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม - 7 มกราคม 2561

 page

                                วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายไพรัตน์ รูปคม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด "จัดตั้งจุดบริการประชาชน ภายใต้โครงการเกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม - 7 มกราคม 2561 เพื่อให้บริการประชาชนในระหว่างเดินทาง ให้คำแนะนำเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว และนั่งพักดื่มน้ำ กาแฟ ที่มีให้บริการฟรี พร้อมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจ สามารถรับคำแนะนำ รับเอกสารความรู้ และสั่งจองเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 3 พันธุ์ คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข15 และกข6

 

120586894