psd1

"เข้าร่วมการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ระดับกลุ่มศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2561"

timeline 20171220 142325

เข้าร่วมการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ระดับกลุ่มศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2561

 page

                       วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายสำรวย เฉลยบุญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์อุบลราชธานี กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ระดับกลุ่มศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสร้างเม็ก หมู่ 6 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะทำงานในการคัดเลือกฯ

page1

 

120586894