psd1

สัมมนา "เครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว" ภายใต้ โครงการเฝ้าระะวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2560

timeline 20171218 190735

สัมมนา "เครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว" ภายใต้ โครงการเฝ้าระะวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2560

 page

                                วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560  นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เข้าสัมมนา "เครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว" ภายใต้ โครงการเฝ้าระะวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี 2561 ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด และว่าที่ พันตรีวิศาล สมพงษ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การสัมมนา

 

120586894