psd1

"การสัมมนาประจำปี สรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช"

timeline 20171207 134318

"การสัมมนาประจำปี สรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช"

 page1

                          วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วม "การสัมมนาประจำปี สรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช" ณ โรงแรมดิอิมเพรสน่าน จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และมีนายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

120586894