psd1

ประชุม "คณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560"

timeline 20171202 192107

ประชุม "คณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560"

 page

                 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นางสาวทัศมาลี จันทชัย นักวิชาการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ในการประชุม "คณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560" โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 3 ) สำนักงานสาธารสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894